NEWAG group

AKTUALNOŚCI

więcej

NEWAG wyprodukuje 20 nowych lokomotyw dla PKP Intercity za ponad 367 mln zł

PKP Inter­city pod­pi­sało umowę z firmą NEWAG na zakup 20 nowych loko­mo­tyw elek­trycz­nych. Kon­trakt wart jest ponad 367 mln zł brutto. […]

OFERTA

więcej

Pro­du­ku­jemy i modernizujemy

Elek­tryczne zespoły trak­cyjne
Spa­li­nowe zespoły trak­cyjne
Loko­mo­tywy
Wagony

GALERIA

więcej

Naj­now­sze Zdjęcia

Obej­rzyj kolek­cję naj­now­szych zdjęć naszych
pojazdów…

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x